İLAÇ PATENTİ

İlaç ve Tedavi Yöntemlerinin geliştirilmesi çok büyük emek, bilgi birikimi yanında Milyar Dolarları bulan maliyetler gerekmektedir. Bu kadar yüksek emek ve maliyet gerektiren buluşların taklitlere karşı hiç korunmaması bu alanda yatırım yapılmasına ve yeniliklerin oluşmasına engel olur.

Diğer yandan İnsan Sağlığının Kutsallığı, Tedavi yöntemlerinin ve ilaçların ulaşılır olması gerektirir.

Söz konu iki kıstas dikkate alınarak, İlaçların Patentle korunması konusunda hukuksal ve idari mevzuat düzenlenmiştir.

Ülkemizde İlaçların patentle korunması, TRIPS, Avrupa Gümrük Birliği Mevzuatları ve 551 Sayılı Patentler Hakkında KHK ile 1999 tarihinden bu yana mevcuttur. Fakat ilaç patentine sağlanacak korumanın sınırları uygulama ve mevzuatlarla tespit edilmektedir.

DEVAMI

İLAÇ MARKASI

Marka bir işletmenin ürün veya hizmetlerini rakiplerinden ayıran tanıtıcı işaret olarak tanımlanmaktadır.

Marka olarak seçilen işaretler tercihe göre ürünü çağrıştıran kelimelerden oluşacağı gibi ürünle ilgisi olmayan kelimelerden de oluşabilir.

Ürünü çağrıştıran kelimelerden oluşan markaların, piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten kolaydır fakat benzer kelimelerden oluşan ve taklitlere yönelik markalara karşı korumak son derece zordur. Bu tür markaların büyük çoğunluğu marka hukuku açısından zayıf marka olarak kabul edilirler.

Ürünü çağrıştırmayan kelimelerden oluşan markaların, piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten daha zor olmakla birlikte benzer ve taklit markalara karşı kuvvetlidir. 

DEVAMI

TIBBİ CİHAZ PATENTİ

İlaç patentlerinde yaşanan tanım sıkıntısı ve farklılıkları Tıbbi Cihaz tanımında da ortaya çıkmaktadır.

Bazı Tıbbi cihazlar farmakolojik, immünolojik veya metabolik olarak fayda sağlasalar da ilaç olarak tanımlanamazlar.

Ülkemizde tıbbi cihaz tanımı (4/k md) “İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan, fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklene bilen ve insan üzerinde:

1) hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi,

2) yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi,

3) anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması,

DEVAMI

TIBBİ CİHAZ MARKASI

Marka bir işletmenin ürün veya hizmetlerini rakiplerinden ayıran tanıtıcı işaret olarak tanımlanmaktadır.

Marka olarak seçilen işaretler tercihe göre ürünü çağrıştıran kelimelerden oluşacağı gibi ürünle ilgisi olmayan kelimelerden oluşabilir.

Ürünü çağrıştıran kelimelerden oluşan markaların, piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten kolaydır fakat benzer kelimelerden oluşan ve taklitlere yönelik markalara karşı korumak son derece zordur.

Bu tür markalar marka hukuku açısından zayıf marka olarak kabul edilirler.

Ürünü çağrıştırmayan kelimelerden oluşan markaların, piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten daha zor olmakla birlikte benzer ve taklit markalara karşı son derece kuvvetlidir.

DEVAMI

KOZMETİK PATENTİ

İlaç ve sağlık sektöründe yaşanan tanım sıkıntısı ve bolluğu Kozmetik tanımında da karşımıza çıkmaktadır.

AB 76/768/EEC kozmetik direktifinde “İnsan vücudunun çeşitli dış parçaları (epiderma, saç sistemi, tırnaklar, dudaklar ve dış genital organlar) ile temas halinde olmak suretiyle veya dişler ve ağız boşluğunun mukus tabakasını münhasıran veya özellikle temizlemek, koku vermek veya iyi koşulda olmalarını  sağlamak amacı ile korumak, görünüşlerini değiştirmek veya vücut kokusunu düzeltmek için uygulanan her madde veya karışım kozmetik üründür

Türk Kozmetik Kanununda “insan vücudunun epiderma, tırnaklar, kıllar, saçlar, dudaklar ve dış genital organlar gibi değişik dış kısımlarına, dişlere ve ağız mukozasına uygulanmak üzere hazırlanmış, tek veya temel amacı bu kısımları temizlemek, koku vermek, görünümünü değiştirmek ve/veya vücut kokularını düzeltmek ve/veya korumak veya iyi bir durumda tutmak olan bütün preparatları veya maddeleri kapsar.” 

DEVAMI

KOZMETİK MARKASI

Marka bir işletmenin ürün veya hizmetlerini rakiplerinden ayıran tanıtıcı işaret olarak tanımlanmaktadır.

Marka olarak seçilen işaretler tercihe göre ürünü çağrıştıran kelimelerden oluşacağı gibi ürünle ilgisi olmayan kelimelerden de oluşabilir.

Ürünü çağrıştıran kelimelerden oluşan markaların, piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten kolaydır fakat benzer kelimelerden oluşan ve taklitlere yönelik markalara karşı korumak son derece zordur. Bu tür markaların büyük çoğunluğu marka hukuku açısından zayıf marka olarak kabul edilirler.

Ürünü çağrıştırmayan kelimelerden oluşan markaların, piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten daha zor olmakla birlikte benzer ve taklit markalara karşı kuvvetlidir. 

DEVAMI

TEDAVİ YÖNTEMİ PATENTİ

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 6. Maddesi

Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar Madde 6 – Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalır:

 a - Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;

 b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;

 c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;

 d - Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller;

 e - İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

DEVAMI

HASTANE / KLİNİK MARKALARI

Marka bir işletmenin ürün veya hizmetlerini rakiplerinden ayıran tanıtıcı işaret olarak tanımlanmaktadır.

Marka olarak seçilen işaretler tercihe göre ürünü / hizmeti çağrıştıran kelimelerden oluşacağı gibi ürünle ilgisi olmayan kelimelerden de oluşabilir.

Ürün ve hizmeti çağrıştıran kelimelerden oluşan markaların, piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten kolaydır. Özellikle belli kelimeler üzerinde yoğunlaşmış sektör markaları tüketiciler tarafından verilen hizmetle özdeşleştirilmektedir.

Tıp sektöründe benzer durum yaşanmaktadır, Örneğin : MEDİKAL / MEDICAL / HOSPİTAL kelimeleriyle MED / MEDİ / POL kısaltmaları Hastane, Klinik, Laboratuvar ..vb hizmetlerde sıklıkla kullanılmaktadır.  

Diğer yandan Semt, Kasaba, Şehir ve Bölge isimleriyle marka oluşturulmaktadır Örneğin; Acıbadem, İstanbul, Marmara,..vb .

DEVAMI

İLAÇ PATENT DAVALARI

İlaç ve Tedavi Yöntemlerinin geliştirilmesi çok büyük emek, bilgi birikimi yanında Milyar Dolarları bulan maliyetler gerekmektedir. Bu kadar yüksek emek ve maliyet gerektiren buluşların taklitlere karşı hiç korunmaması bu alanda yatırım yapılmasına ve yeniliklerin oluşmasına engel olur. Diğer yandan İnsan Sağlığının Kutsallığı, Tedavi yöntemlerinin ve ilaçların ulaşılır olması gerektirir. Söz konu iki kıstas dikkate alınarak, İlaçların Patentle korunması konusunda hukuksal ve idari mevzuat düzenlenmiştir. Ülkemizde İlaçların patentle korunması, TRIPS, Avrupa Gümrük Birliği Mevzuatları ve 551 Sayılı Patentler Hakkında KHK ile 1999 tarihinden bu yana mevcuttur. Fakat ilaç patentine sağlanacak korumanın sınırları uygulama ve mevzuatlarla tespit edilmektedir.


İLAÇ MARKA DAVALARI

Marka bir işletmenin ürünlerini, rakiplerinden ayıran tanıtıcı işaret olarak tanımlanmaktadır. Marka olarak seçilen işaretler tercihe göre ürünü çağrıştıran kelimelerden oluşacağı gibi ürünle ilgisi olmayan kelimelerden de oluşabilir. Ürünü çağrıştıran kelimelerden oluşan markaların, piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten kolaydır fakat benzer kelimelerden oluşan ve taklitlere yönelik markalara karşı korumak son derece zordur. Bu tür markaların büyük çoğunluğu marka hukuku açısından zayıf marka olarak kabul edilirler. Ürünü çağrıştırmayan kelimelerden oluşan markaların, piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten daha zor olmakla birlikte benzer ve taklit markalara karşı kuvvetlidir.


HASTANE KLİNİK MARKA DAVALARI

Marka bir işletmenin ürün veya hizmetlerini rakiplerinden ayıran tanıtıcı işaret olarak tanımlanmaktadır. Marka olarak seçilen işaretler tercihe göre ürünü / hizmeti çağrıştıran kelimelerden oluşacağı gibi ürünle ilgisi olmayan kelimelerden de oluşabilir. Ürün ve hizmeti çağrıştıran kelimelerden oluşan markaların, piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten kolaydır. Özellikle belli kelimeler üzerinde yoğunlaşmış sektör markaları tüketiciler tarafından verilen hizmetle özdeşleştirilmektedir. Tıp sektöründe benzer durum yaşanmaktadır, Örneğin : MEDİKAL / MEDICAL / HOSPİTAL kelimeleriyle MED / MEDİ / POL kısaltmaları Hastane, Klinik, Laboratuvar ..vb hizmetlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Diğer yandan Semt, Kasaba, Şehir ve Bölge isimleriyle marka oluşturulmaktadır Örneğin; Acıbadem, İstanbul, Marmara,..vb


BLOG YAZILARI


Tarih: 09 Aralık 2023 Cumartesi Hafta: 49 Saat: 14:36 Ziyaret Sayısı: 180868

Haftanın sözü
Akıllılar dövüşmeden önce kazanırlar, cahiller kazanmak için dövüşürler.
“"Zhuge Liang"”