ilaç patenti ve paralel ithalat

Paralel ithalat; bir ürünün genel dağıtıcı / distribütör haricinde ülkeye sokulup dağıtılmasıdır.

Distribütör ‘ün ve üreticinin kontrolü dışında yapılan bu ticaretin hukuki açıdan durumu sıkça tartışılan bir konu olup her olay ayrı değerlendirilmelidir.

Genel Yargıtay içtihatları paralel ithalatı hukuka aykırı bulmama eğilimindedirler fakat istisnai hallerde marka, patent hukuku bakımından hukuka aykırılık durumları söz konusu olabilmektedir.

Paralel ithalat, ilaç sektöründe de sıklıkla karşılaşılan bir durum olup ülkemiz açısından paralel ithalat her yıl artış eğilimindedir.

İlaç Sektöründe Paralel İthalatın Başlıca Sebepleri;

-  Ülkeler arasında ki fiyat farklılıkları,

- İlaca ulaşım süresi ve prosedürünün farklılıkları,

- Genel dağıtıcı / distribütörle yaşanan ticari sıkıntılar, rekabet yapma girişimleridir.

Paralel ithalatın ticaret ve ilaç sektörü üzerinde olumlu ve olumsuz birçok etkisi mevcuttur.

Paralel ithalatın serbest olmasını savunanlar; ilaca ulaşım hakkının kısıtlanamayacağı, daha ekonomik olarak ilaca ulaşımın sağlanacağı, rekabet ve ticaretin serbestliği ..vb argümanlar ileri sürerler.

Paralel ithalatın yasaklanmasını savunanlar; uzun vadede legal ilaç sektörünün zarar göreceği, sahteciliğin önüne geçmenin zorlaşacağı, fiyat farkının hastalar yerine aracılara yaradığı, rekabetin bozulduğunu, ilaç ruhsatlandırmanın zorlaşacağı ve kontrolünün sağlanamayacağı, patent ve marka haklarının ihlal edildiği..vb argümanlar ileri sürmektedirler.

Ülkemizde paralel ithalat, Yargıtay İçtihatlarıyla düzenlenmiş olup henüz kanun kapsamında ele alınmamıştır.

Yürürlüğe girecek Patent Kanununda yer alan düzenleme,  mevcut Yargıtay İçtihatlarıyla uyumlu olup “malların serbest dolaşımı ve patent hakkının ülkesel tükenme ilkesi” kapsamında paralel ithalatın istisnalar hariç hukuka aykırılık oluşturmayacağıdır. (Marka ve Patent Vekili Avukat Murat Eltutan)

 


Tarih: 04 Ağustos 2021 Çarşamba Hafta: 31 Saat: 9:48 Ziyaret Sayısı: 125512

Haftanın sözü
Hayalperest, tek hakiki gerçekçidir.
“"Federico Fellini"”