ilaç patentinde zorunlu lisans

İlaçlara patent korumasının sağlanması tartışmalı ve uzun uğraşlar sonucu gerçekleşmiştir.

Bunun ana sebebi, insan sağlığının ve hayatının kutsallığı ile tedaviye erişimin engellenemeyeceği ilkesidir fakat yeni ilaçların bulunmasının Ar Ge masrafının yüksekliği ilaç alanında ki buluşlara patent korumasını zorunlu kılmaktadır.

Nihayetinde ilaç alanında ki buluşlar artık patent koruması kapsamındadır.

 

İlaç alanındaki buluşların patent hakkına sahip olması noktasında ulusal ve uluslararası hukukta şüpheler ve çekinceler halen sürmektedir, bunun için bir ara formül olarak ZORUNLU LİSANS sistemi getirilmiştir.

Zorunlu Lisans;Patent sahibinin rızasını aramaksızın Mahkeme veya Yetkili Makamca koruma kapsamındaki buluşun bir başkası tarafından süreli veya süresiz üretilmesi/kullanılması iznidir”.

Ülkemiz mevzuatları  ilaç alanında zorunlu lisansa imkan tanımaktadır Fakat bu tarihe kadar zorunlu lisans uygulaması yapılmamıştır. Nasıl yapılacağı da henüz net değildir.

Yasal mevzuatın uygun hale getirilmesinin ana amacı; olası salgın hastalıklarda yaşanacak ilaç ihtiyacının acilen karşılanmasına yönelik bir hazırlıktır. İlacın nasıl, kimin tarafından hangi şartlarda üretileceği henüz net değildir.

Özel şirketlerde zorunlu lisans uygulamasına mesafelidirler çünkü Türkiye’den resmi makamlardan alınan zorunlu lisans izniyle üretim yapılması halinde patent sahibinin kendi ülkesi veya uluslararası mahkemelere başvurması halinde nasıl bir uygulama yapılacağı tartışmalıdır!

Yani bir üretici Türk Mahkemesinin veya Yetkili makamının izniyle Türkiye’de zorunlu lisansa dayanarak üretim yaptığında örneğin patent sahibi şirket İngiliz menşeliyse ve İngiltere’de dava açarsa hukuksal sonuç ne olacak? İngiliz Mahkemesi, Türkiye’de verilen zorunlu lisansı hukuka aykırı bulup üreticiye hukuki ve cezai yaptırım uygulayamaz mı? 

Bu ve benzer soruların cevabının belirsiz olması özel şirketlerin zorunlu lisans talep etmesini engellemektedir.  ( Marka ve Patent Vekili Av. Murat Eltutan)      


Tarih: 04 Ağustos 2021 Çarşamba Hafta: 31 Saat: 10:5 Ziyaret Sayısı: 125515

Haftanın sözü
Hayalperest, tek hakiki gerçekçidir.
“"Federico Fellini"”