Yeni Patent Kanununda İlaç Patenti Cezaları

Patent ihlaline yüksek cezalar ilaç sektöründe tartışma çıkardı

Birçok sektörü yakından ilgilendiren Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Tasarısı’nın yakında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Tasarının cezai yaptırımlarla ilgili 18. maddesi değiştirilirken, bu gelişme tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle ilaç  sektöründe Ar-Ge’ye dayalı faaliyet gösteren yerli firmaları yakından ilgilendiren maddeye göre, patent ihlalini gerçekleştiren firmalar 10 bin ile 1 milyon TL arasında adli para cezasına çarptırılacak.

Bazı hukukçu ve sektör temsilcileri, öngörülen ceza miktarının yüksek olduğunu ve bunları ödeyemeyen firmalara savcılık yolunun açılacağını belirtiyor. Firma sahiplerinin ifadeye çağrılmasının ticari hayatı bitireceği savunulurken bu görüşe karşı çıkanlar da var. Belirlenen adli para cezalarını çok yüksek bulanlar, “Cezalar 10 bin TL ile 1 milyon TL olarak belirlendi. Türkiye’de yaklaşık 400 ilaç firması var. Bir de üzerine tazminatlar eklenince orta ve küçük firmalar kapanabilir” dedi.

‘Uluslararası anlaşmalarda patent ihlaline cezai yaptırım yok’

‘Ar-Ge faaliyeti yapan her firma etkilenecek’

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Mevzuat ve Hukuk İşleri Müdürü, patenti ihlal etme ihtimali olan firmaları, sokaktaki  işportacılardan ayırmak gerektiğine dikkat çekti. İEİS Mevzuat ve Hukuk İşleri Müdürü, “Bunlar vergisini ödeyen firmalardır. Adli para cezası dediğiniz zaman bambaşka bir prosedür üzerinden yürür işlem. Jandarma eşliğinde gelip firmanıza baskın yapabilirler. Hiçbir ilaç firması bilerek ve isteyerek patent ihlal etmez. Hukuk mahkemesi kararı ile ceza mahkemeleri kararları çok farklı. Türkiye’de Ar-Ge faaliyeti yapan her firma bundan etkilenecek” dedi.

‘Savcının ifadeye çağırması ticari itibara darbe vurur’

Abdi İbrahim Patent Yöneticisi, ilaç sektöründe faaliyet gösteren 400’e yakın küçük ve orta ölçekli firma bulunduğuna dikkat çekerek, “Anadolu’da birbirini şikayet eden firmalar yüzünden  bir sürü dosya oluşacak” dedi.

‘Patent ihlali gri bir alan net bir suçlama olamaz’

Sanovel İlaç Patent ve Marka Vekili markaya tecavüz fiilinin çok net algılanabileceğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Patentte ihlal konusu çok net değil. Hırsızlık suçu nettir. Sahte bir giyim markası ya da korsan CD konularında buradaki fiillerin suç olduğu tartışılmaz. Patentin geçerli olup olmadığı bilirkişi raporlarıyla sürekli değişebiliyor. Burada suçun bilinirliği ilkesi tam belli değil. Türkiye gelişmekte olan bir ülke patente ceza uyguluyor. ABD gibi bir ülke ise uygulamıyor. Savcının ifadeye çağırması ticari itibara büyük zarar verir. 10 bin ile 1 milyon TL arasındaki adli para cezaları çok yüksek. Birçok firmayı zora sokabilir. Ödenmemesi halinde hapis cezası var.”

AİFD, tasarıda yer alan cezaları yetersiz buluyor

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Genel Sekreteri ve Yürütme Kurulu Başkanı ise taslak metinde patent haklarına tecavüz suçunda adli para cezası üst sınırının 2 milyon TL’den 1 milyon TL’ye düşürüldüğünü belirterek, bu durumun sistemin caydırıcılığını azalttığını savundu.

 

İlaç Patenti Yorum: Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Taslağı sadece ilaç Patentleri alanında değil birçok alanda eski mevzuatlardan tamamiyle farklı ve son derece ağır yatırımlar öngörüyor.

Tasarının kanunlaşması ve Bölge İstinaf Mahkemelerinin kurulmasıyla birlikte Marka, Patent davalarında iş adamları açısından çok büyük sıkıntı doğuracak kararların çıkması kaçınılmaz görülmektedir.

 Yerli ve Küçük ölçekli ilaç imalatçılarının yeni yasal düzenlemeleri sıkı takip etmeleri ve ilaçlarına marka ve patent tescili almak için hızla hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. (Avukat Murat Eltutan) 


Tarih: 04 Ağustos 2021 Çarşamba Hafta: 31 Saat: 8:45 Ziyaret Sayısı: 125496

Haftanın sözü
Hayalperest, tek hakiki gerçekçidir.
“"Federico Fellini"”