İLAÇ PATENTİ

İlaç ve Tedavi Yöntemlerinin geliştirilmesi çok büyük emek, bilgi birikimi yanında Milyar Dolarları bulan maliyetler gerekmektedir. Bu kadar yüksek emek ve maliyet gerektiren buluşların taklitlere karşı hiç korunmaması bu alanda yatırım yapılmasına ve yeniliklerin oluşmasına engel olur.

Diğer yandan İnsan Sağlığının Kutsallığı, Tedavi yöntemlerinin ve ilaçların ulaşılır olması gerektirir.

Söz konu iki kıstas dikkate alınarak, İlaçların Patentle korunması konusunda hukuksal ve idari mevzuat düzenlenmiştir.

Ülkemizde İlaçların patentle korunması, TRIPS, Avrupa Gümrük Birliği Mevzuatları ve 551 Sayılı Patentler Hakkında KHK ile 1999 tarihinden bu yana mevcuttur. Fakat ilaç patentine sağlanacak korumanın sınırları uygulama ve mevzuatlarla tespit edilmektedir.

Ülkemizde henüz tam anlamıyla oturmuş uygulama, mevzuat ve içtihatlar bulunmamaktadır.

 

İlaç Patentlerindeki belirsizliğin ana kaynağı, İlaç Tanımındaki belirsizlikten kaynaklanmaktadır;

Gerek Türk Hukukunda gerek Uluslararası Mevzuatlarda birbirinden farklı ilaç tanımları vardır.

Bunlardan En Yayın Olanları:

İnsanlarda ve hayvanlarda; hastalıktan korunmak, tıbbi bir teşhis koymak, hastalığı tedavi etmek, fizyolojik fonksiyonları iyileştirmek, düzeltmek, değiştirmek üzere insan veya hayvanlara uygulanabilen her türlü maddeler veya madde bileşimleri, biyolojik ve immünolojik ürünler

İnsan veya hayvanlardaki hastalıkların tedavi veya önlenmesi için sunulan madde veya madde bileşimidir.

İnsana veya hayvana, tıbbi teşhis veya organik fonksiyonların yeniden yapılandırılması, düzeltilmesi veya değiştirilmesi için uygulanan madde veya madde bileşimleri de aynı şekilde ilaç olarak kabul edilir.”

 

Farmakolojik, immünolojik veya metabolik bir işlem kullanarak organik fonksiyonların yeniden yapılandırılması, düzeltilmesi veya değiştirilmesi veya tıbbi teşhis için insanda kullanılabilen veya insana uygulanabilen madde ya da madde bileşimleri

İlaç tanımında farklılıkların olması patent tescili ve hukuku alanında büyük sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizde ki Hukuksal ve idari mevzuat çok değişken olup büromuzca güncel olarak takip edilmektedir. 

Patent ve Hukuk Danışmanlık Ofisimiz, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi ve tecrübeyle hizmet vermektedir.


Tarih: 09 Aralık 2023 Cumartesi Hafta: 49 Saat: 15:34 Ziyaret Sayısı: 180877

Haftanın sözü
Akıllılar dövüşmeden önce kazanırlar, cahiller kazanmak için dövüşürler.
“"Zhuge Liang"”