TEDAVİ YÖNTEMİ PATENTİ

551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

6. Maddesi

Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar

Madde 6 – Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalır:

 a - Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;

 b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;

 c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;

 d - Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller;

 e - İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

 Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.

 Bu maddenin birinci fıkrasında sayılanlar için münhasıran koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.

 Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz:

 a - Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

 b - Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri” şeklinde düzenleme içermektedir.

 

Hukuksal mevzuat uyarınca “tedavi ve cerrahi yöntemler“ patent korumasından yararlanamazlar fakat söz konu tedavi yöntemleri için geliştirilen ilaç ve cihazlar patent korumasından yararlanabilirler.

 

Tedavi ve cerrahi yöntemlere patent verilmemesinin ana nedeni; “her canlının, kolay ve ucuz olacak şekilde tedavi görmesi. İnsan hayatının kutsallığıdır” diğer yandan Patent tescilinin ilk çıkış temeli olan “sanayiye yönelik yenilikleri korumak” düşüncesi içerisinde tedavi ve cerrahi yöntemlerin sanayi tanımı içinde yer almamasıdır.

 

Gözlemlerimizle tespit ettiğimiz üzere; geliştirdikleri tedavi yöntemlerine tescil koruması talep eden müşterilerimizin büyük çoğunluğu herhangi bir maddi beklenti içerisinde olmayıp tamamıyla isimlerinin bilinmesi ve duyulması hazzını yaşamak istemektedirler.

Yoğun uğraş ve emek sonunda geliştirdikleri tedavi yöntemlerinin başkaları tarafından sahiplenilmesi ve adlandırılmasını engellemek istemektedirler.    Bu düşüncelerinde de son derece haklıdırlar.

Kanımızca, Tedavi ve Cerrahi tedavi yöntemleri için farklı bir patent hukuku düzenlemesi yapılarak tescil ve kayıt altına alınması, buluş sahiplerini manevi olarak tatmin edeceği gibi insanlığın bilgiye ulaşımını ve paylaşımını kolaylaştırıcı bir kaynak oluşturması bakımından da çok faydalı olacaktır.


Tarih: 09 Aralık 2023 Cumartesi Hafta: 49 Saat: 14:2 Ziyaret Sayısı: 180863

Haftanın sözü
Akıllılar dövüşmeden önce kazanırlar, cahiller kazanmak için dövüşürler.
“"Zhuge Liang"”