TIBBİ CİHAZ MARKASI

Marka bir işletmenin ürün veya hizmetlerini rakiplerinden ayıran tanıtıcı işaret olarak tanımlanmaktadır.

Marka olarak seçilen işaretler tercihe göre ürünü çağrıştıran kelimelerden oluşacağı gibi ürünle ilgisi olmayan kelimelerden oluşabilir.

Ürünü çağrıştıran kelimelerden oluşan markaların, piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten kolaydır fakat benzer kelimelerden oluşan ve taklitlere yönelik markalara karşı korumak son derece zordur.

Bu tür markalar marka hukuku açısından zayıf marka olarak kabul edilirler.

 

Ürünü çağrıştırmayan kelimelerden oluşan markaların, piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten daha zor olmakla birlikte benzer ve taklit markalara karşı son derece kuvvetlidir.

Tıbbi cihaz sektöründe ki markalar incelendiğinde daha ziyade tedavisi amaçlanan hastalığı çağrıştıran kelimelerden oluştukları gözlenmektedir.  İş bu durumda aynı tedaviye yönelik cihazların markalarının benzer olmasını doğurmaktadır. 

Tıbbi cihaz alanında, marka tecavüzleri sık gözlenen fiili bir gerçekliktir. Markaların, benzer hatta ayırt edilemeyecek kadar benzer olması nedeniyle tüketiciler tarafından karıştırılma ihtimalleri çok yüksektir.

Maalesef ülkemizde taklide yönelik benzer markalar yanında bizzat birebir aynı markayla sahte ürünlerde bulunmaktadır.

Tıbbi cihazlar alanında sahtecilik çok büyük boyutlardadır. Sahteciliğin yaygın olması sadece marka sahibini değil özellikle tedavi uman hastayı ve yakınlarını mağdur etmektedir.

Tıbbi cihaz sektöründe sahteciliğe karşı maalesef yeterince mücadele verilmemektedir bunun ana nedeniyse; söz konu cihazların (markaların) çoğunun yabancı olması ve Türkiye’de güçlü distribütörlerinin bulunmamasıdır.

Distribütörlerin büyük çoğunluğu taklitlere karşı hukuki mücadele içine girip düşman edinmek ve özellikle de para harcamak istemektedirler, bu nedenle tıbbi cihazlar taklitçiler için korunmayan ve kolay bir hedef oluşturmaktadırlar.

Oysa ki söz konu cihazları, marka hukukunun yanında Patent / Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım hatta FSEK kapsamında korumak mümkündür.

 

Danışmanlık ve Patent Büromuz,  müşterilerine etkin, agresif ve kararlı koruma hizmeti vermesiyle tanınmaktadır…  


Tarih: 09 Aralık 2023 Cumartesi Hafta: 49 Saat: 13:24 Ziyaret Sayısı: 180859

Haftanın sözü
Akıllılar dövüşmeden önce kazanırlar, cahiller kazanmak için dövüşürler.
“"Zhuge Liang"”