TIBBİ CİHAZ PATENTİ

İlaç patentlerinde yaşanan tanım sıkıntısı ve farklılıkları Tıbbi Cihaz tanımında da ortaya çıkmaktadır.

Bazı Tıbbi cihazlar farmakolojik, immünolojik veya metabolik olarak fayda sağlasalar da  ilaç olarak tanımlanamazlar.

Ülkemizde tıbbi cihaz tanımı (4/k md) “İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan, fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde:

1) hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi,

2) yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi,

3) anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması,

4) doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak         amacıyla imal edilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı ile de kullanılan ve cansız hayvanların dokularından da elde edilen ürünler dahil olmak üzere, her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemeler” olarak yapılmaktadır.

Bir ürünün tıbbi cihaz mı yoksa kozmetik ürün mü olduğu noktasında, ürünün kullanım amacı, sunulma şekli ve asli kullanım amacı dikkate alınarak tespit yapılmalıdır.

Kozmetik ürün, ilaç ve Tıbbi cihaz kabulleri arasında çok ince bir çizgi vardır örneğin; tekrar kullanılabilen ensülin kalemleri tıbbi cihaz kabul edilirken tek kullanımlık ensülin kalemleri ilaç olarak kabul edilmektedir.

Tıbbi cihazların patent koruması mümkün olup ilaçlara nazaran daha korunaklıdır.

Tıbbi cihazlar patentle korunurlar fakat bu cihazların kullanımı, tedavi, teşhis, laparoskopi  ve cerrahi usulleri patentle korunamaz.

Marka ve Patent Vekili Avukat Murat ELTUTAN, tıbbi cihazlar için patent tescili alınırken şartları olması halinde mutlaka Endüstriyel Tasarım tescilinin de yapılmasının faydalı olacağını ifade etmektedir.


Tarih: 09 Aralık 2023 Cumartesi Hafta: 49 Saat: 14:39 Ziyaret Sayısı: 180869

Haftanın sözü
Akıllılar dövüşmeden önce kazanırlar, cahiller kazanmak için dövüşürler.
“"Zhuge Liang"”